Další pozemky k prodeji

Zde je seznam několika pozemků nacházejících se v obci Stvolínky. Nejedná se o stavební parcely (viz seznam). V případě zájmu, nebo pro bližší informace, kontaktujte webmastera (kalenak@stvolinky.cz) nebo volejte 776229348. K pozemkům nejsou dostupné všechny katastrální mapy.

Seznam pozemků

753/4

71 m2

lesní pozemek

781/6

87 m2

ostatní komunikace

788/2

1299 m2

vodní plocha

808/2

1304 m2

lesní pozemek

808/3

3124 m2

lesní pozemek

810

2075 m2

neplodná plocha

811

575 m2

neplodná plocha

812/2

994 m2

lesní pozemek

813/2

488 m2

neplodná plocha

829/3

81 m2

ostatní plocha

815/3

874 m2

ostatní plocha

841/6

12 m2

lesní pozemek

854/2

48 m2

ostatní komunikace

871/5

97 m2

ostatní plocha

871/2

1221 m2

neplodná plocha

884/2

2859 m2

vodní plocha

912/9

6085 m2

orná půda

215/3

12645 m2

traví porost

Katastrální mapy

katastrální mapa

mapa2.gif

 

mapa4.gif

mapa3.gif